http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE
Strategia rozwoju Gminay na lata 2016-2026
Program ochrony środowiska
Gminny Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZE na lata 2008-2014
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2020
Planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy
Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2016-2020
Planu Odnowy Miejscowości Jedlina 2010-2017
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy
Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017
Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach na lata 2015 – 2018
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojszowy na lata 2015 - 2032
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2018
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2030
PROGRAMY ROCZNE
RAPORTY O STANIE OŚWIATY
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI)
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE 
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
 

Strategia rozwoju Gminay na lata 2016-2026

Program ochrony środowiska

Gminny Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZE na lata 2008-2014

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2020

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2016-2020

Planu Odnowy Miejscowości Jedlina 2010-2017

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy

Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach na lata 2015 – 2018

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojszowy na lata 2015 - 2032

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2018

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2030

 
 


Interaktywna Polska