http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Skarbnik 
WŁADZE
 
data publikacji:  08-12-2006 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2015 | 13:08
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

Skarbnik Gminy Bojszowy
mgr  Elżbieta Kubeczko

 

e-mail: skarbnik@bojszowy.pl

tel. 32/ 21-89- 366  wew. 104

                                                    

Ela_kopia.jpg (27.08 Kb)

 

Elżbieta Kubeczko  urodzona w 1954r. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Uniwersytecie Śląskim.. Mężatka, dwoje dorosłych dzieci (syn student, córka absolwentka kierunku marketing i zarządzanie o specjalności reklama).

 

 

 

 

Przebieg pracy zawodowej:

¨     1977 - 1986 Przedsiębiorstwo robót Górniczych w Mysłowicach

¨     1986 - 1991 Kopalnia Węgla kamiennego „CZECZOTT” w Miedźnej - Woli (Kierownik działu planowania i analiz ekonomicznych)

¨     Od 1991 – do nadal  Urząd Gminy Bojszowy  (Skarbnik Gminy) (Uchwała III 7 91 w sprawie powołania Skarbnika Gminy)

 

 

 
 


Interaktywna Polska