http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  08-06-2011 | 12:51
data ostatniej modyfikacji:  13-04-2017 | 14:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy Nr ZP1.042.1.2017 z dnia 13.04.2017r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022” 13.04.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Nr RZ.SGZ.KR.4243.37.2017.ZB Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie o publicznym przetarg ustny ograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 11.04.2017
więcej »»»
OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt 11.04.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy ZP1.042.1.2017 z 28.03.2017r. 29.03.2017
więcej »»»
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU 07.02.2017
więcej »»»
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy 28.12.2016
więcej »»»
INFORMACJA Prezydenta Miasta Jaworzno OŚ-ŚR.6341.37.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 08.12.2016
więcej »»»
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA z dn. 23.09.2016r. 27.09.2016
więcej »»»
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych gminnych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na 2016r. 15.03.2016
więcej »»»
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych na 2015 r. 22.12.2014
więcej »»»
INFORMACJA Prezydenta Miasta Jaworzno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu 20.11.2014
więcej »»»
OGŁOSZENIE DYREKTORA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BOJSZOWACH O ROZPOCZĘCIU SIĘ PROCEDURY REKRURACYJNEJ DZIECI DO PRZEDSZKOLA - 2014/2015 (REGULAMINY, ZARZĄDZENIA, DRUKI) 24.02.2014
więcej »»»
OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA O ROZPOCZNĘCIU SIĘ PROCEDURAY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 21.02.2014
więcej »»»
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych na 2014 09.01.2014
więcej »»»
Stypendium sportowego - termin złożenia wniosku 10.12.2013r. 24.10.2013
więcej »»»
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych na 2013 rok 14.12.2012
więcej »»»
INFORMACJA do Uchwały nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2012r. 30.10.2012
więcej »»»
Informacja w sprawie zwalczania chwastów na gruntach 08.06.2011
więcej »»»
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 08.06.2011
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska