http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
 
data publikacji:  10-07-2012 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2016 | 14:25
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

  

Zbiór danych o środowisku i ochronie
 
TYP WG KLASYFIKACJI USTAWOWEJ
(TYP KARTY)
 
OPIS DOKUMENTÓW
 
A
 
Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.
 
 
B
 
Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne
 
 
C
 
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 
D
 
Polityki, strategie, plany lub programy
 
 
E
 
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Analizy porealizacyjne, Przeglądy ekologiczne, Raporty o bezpieczeństwie, Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 
F
 
Prognozy oddziaływania na środowisko, Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, Opracowania ekofizjograficzne, Rejestry substancji niebezpiecznych, Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, Rejestry poważnych awarii
 
G
 
 
H
 
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
I
 

Inne dokumenty

 

-       27.03.2008 - Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

-       05.05.2008- WYSTAWKA WIOSENNA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTYCH OPON

-       06.04.2009 - „Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

-       01.09.2009 WYSTAWKA 2009 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

-       01.04.2010 „Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

-       07.10.2010 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych!

-       05.09.2011 Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

-       21.03.2011 „Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

-       20.05.2011Podsumowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

-       10.11.2011 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

-       20.04.2012 Zbiórka elektrośmieci

-       Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

-       Punkt zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów niebezpiecznych

-       Harmonogram wywozu odpadów na 2012 rok

-       Rejestr działalności regulowanej – informacje

-       05.06.2012 Podsumowanie zbiórki ELEKTROŚMIECI

-       ANKIETA ODPADY!

-       14.11.2012 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

-       31.12.2012UWAGA Inny termin odbioru odpadów! SITA (EKO ZAG)

-       14.03.2013 Pamiętaj, wypowiedz obecną umowę na odbiór odpadów!

-       05.04.2013 Pojemniki na odpady!

-       12.04.2013 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

-       14.05.2013 EKO MASTER

-       25.06.2013 Odbiór pojemników na odpady

-       28.06.2013 Czy Twoja firma wypełnia wszystkie przepisy środowiskowe?

-       30.06.2013 Pierwszy termin odbioru odpadów!

-       01.10.2013 Opłaty za śmieci

-       01.10.2013 ODPADY WIELKOGABARYOWE

-       19.12.2013 HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW ‘2014

-       11.03.2014 Zbiórka elektrośmieci

-       16.06.2014 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

-       18.08.2014 DNI OTWARTE MASTER

-       02.09.2014 Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014

-       31.10.2014 MYCIE POJEMNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW ZMIESZANYCH

-       16.11.2014 EDUKACJA EKOLOGICZNA

-       02.12.2014 „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”

-       14.01.2015 Zmiana Harmonogramu odbioru odpadów

-       30.01.2015 Nabór wniosków na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest

-       12.03.2015 DZIEŃ OTWARTY MASTER

-       19.03.2015 Zbiórka "Elektrośmieci"

-       31.03.2015 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI

-       28.04.2015 MYCIE POJEMNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW ZMIESZANYCH

-       29.04.2015 DZIEŃ OTWARTY MASTER

-       29.06.2015 UWAGA! Zmiana stawki za odbiór odpadów!

-       16.07.2015 WÓJT GMINY INFORMUJE o zmianie stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

-       20.08.2015 Zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 IX 2015 r.

-       26.08.2015 Jak segregowac odpady po 1 września 2015r

-       18.09.2015 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

-       01.10.2015 Zbiórka zbędnych pojemników przeznaczonych na popiół!

-       17.12.2015 Harmonogramy wywozu odpadów na 2016r.!

-       07.01.2016 Awaria śmieciarki

-       20.01.2016 Usuwamy azbest!

-       21.03.2016 Zbiórka ELEKTROŚMIECI

-       11.04.2016 Wymiana worków do segregacji

-       11.04.2016 Nowe uzgodnienia dot. odbioru odpadów segregowanych

 
 
 
 
 
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku jest w trakcie aktualizacji na EKOPORTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Interaktywna Polska