http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Wójt Gminy 
WŁADZE
 
data publikacji:  03-09-2008 | 13:45
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2015 | 13:08
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

Wójt Gminy Bojszowy
mgr inż. Henryk Utrata

 

e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

tel. 32/ 21-89- 366

 

Henryk Utrata urodzony w 1955 r. w Bojszowach. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie; ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz na Politechnice Łódzkiej – Inżynierię Ochrony Środowiska. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

Aktywnie uczestniczył w reaktywowaniu gminy Bojszowy. Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy w latach 1991-1994, Wójt Gminy od roku 1998r.  (Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Bojszowy kadencji 2014-2018)

 

 

Przebieg pracy zawodowej:

¨     1974 – 1998 – FIAT AUTO POLAND (ZZSP)

¨     1998 - do nadal Urząd Gminy Bojszowy (Wójt Gminy Bojszowy)

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska