http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Ochrona danych osobowych 
 
data publikacji:  04-11-2016 | 13:45
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2016 | 13:59
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Bojszowy jest Wójt Gminy Bojszowy z siedzibą w Bojszowach, przy ul. Gaikowej 35. Zbieranie danych jest obowiązkowe w celu realizacji ustawowych zadań oraz uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podawania danych, osoby będą o tym fakcie informowane. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 
 


Interaktywna Polska