http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
PRAWO LOKALNE 
 
data publikacji:  16-02-2010 | 22:33
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

Oryginały dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy Bojszowy:
 
 

 
-        uchwały Rady Gminy, protokoły z Sesji Rady Gminy, akty prawa miejscowego   - Biuro Rady Gminy pokój nr 20a tel. /032/ 21-89-66 wew. 108
-        regulaminy, zarządzenia – Sekretariat pokój nr 9 tel. /032/ 21-89-366
-        program ochrony środowiska, strategia - Biuro Rady Gminy pokój nr 20a tel. /032/ 21-89-366 wew. 108
-        plan zagospodarowania przestrzennego – Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa pokój nr 6 tel. /032/ 21-89-366 wew. 107, 116
 
 


Interaktywna Polska