http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2010r.
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kontrola Zarządcza 
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2010r.

 
 


Interaktywna Polska