http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
POMOC PUBLICZNA 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  01-06-2010 | 12:21
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015r. 01.06.2016
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014r. 30.04.2015
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013r. 29.08.2014
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r. 12.04.2013
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011r 31.05.2012
więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2010r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 13.05.2011
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r. 13.05.2011
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009r. 01.06.2010
więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2009r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 27.05.2010
więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 07.05.2009
więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 23.05.2008
więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2006r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 10.05.2007
więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2005r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 31.05.2006
więcej »»»
Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom w 2005r. 22.11.2005
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska