http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  08-07-2012 | 22:52
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 10.12.2013
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003. 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002. 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok 08.07.2012
więcej »»»
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPK w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok 08.07.2012
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska