http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  07-06-2010 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2014r. 15.12.2015
więcej »»»
Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. 31.05.2012
więcej »»»
Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010r 08.04.2011
więcej »»»
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2009r. 07.06.2010
więcej »»»
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2008r. 20.01.2009
więcej »»»
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2007r. 21.05.2008
więcej »»»
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2006r. 10.05.2007
więcej »»»
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2005 31.10.2005
więcej »»»
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień31.10.2004r. 14.12.2004
więcej »»»
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.05.2003r. 07.07.2003
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska