http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
2006-2009 rok
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N) 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  08-04-2011 | 12:01
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2016 | 13:50
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań i RB-N o stanie należności za 2016r. 22.08.2016
więcej »»»
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań i RB-N o stanie należności za 2015r. 28.05.2015
więcej »»»
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań i RB-N o stanie należności za 2014r. 29.08.2014
więcej »»»
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań i RB-N o stanie należności za 2013r. 07.11.2013
więcej »»»
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za IV KW 2012r oraz Sprawozdanie RB-N o stanie należności za IV KW 2012r 20.03.2013
więcej »»»
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań oraz RB-N o stanie nalezności za III KW 2012r 26.11.2012
więcej »»»
Sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według stanu na koniec IV KW 2011r, Sprawozdanie RB-N o stanie należności za IV KW 2011r. 31.05.2012
więcej »»»
Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań według stanu na koniec IV KW 2010r, Sprawozdanie RB-N o stanie należności za IV KW 2010r. 13.04.2011
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska