http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s) 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  07-06-2010 | 10:23
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2016 | 14:01
Sprawozdania z wykonania planu dochodów (RB-27S) i wydatków (RB-28S) budżetowych za 2016r. 22.08.2016
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów (RB-27S) i wydatków (RB-28S) budżetowych za 2015r. 27.05.2015
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów (RB-27S) i wydatków (RB-28S) budżetowych za 2014r. 28.08.2014
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2013r. 07.11.2013
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r 26.11.2012
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2011 r 31.05.2012
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2010 r 13.04.2011
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2009 r 07.06.2010
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2008r 16.04.2009
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2007r. 23.05.2008
więcej »»»
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2006r. 10.05.2007
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska