http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE
PROGRAMY ROCZNE
RAPORTY O STANIE OŚWIATY
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI)
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
RAPORTY O STANIE OŚWIATY 
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
 
data publikacji:  31-10-2013 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  29-12-2016 | 08:18
Raport o stanie oświaty 2009-2010 31.10.2013
więcej »»»
Raport o stanie oświaty 2010-2011 31.10.2013
więcej »»»
Raport o stanie oświaty 2011-2012 31.10.2013
więcej »»»
Raport o stanie oświaty 2012-2013 31.10.2013
więcej »»»
Raport o stanie oświaty 2013-2014 25.06.2015
więcej »»»
Raport o stanie oświaty 2014-2015 09.12.2015
więcej »»»
Raport o stanie oświaty 2015-2016 29.12.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska