http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody 
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
 
data publikacji:  24-11-2010 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  25-02-2016 | 09:20
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias

 

 

Rozstrzygnięcia Nadzorcze
Wojewody Śląskiego:


 

 

 


 

 

 1. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XXVII/143/2005.pdf (51.20 Kb)
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XXVII/150/2005.pdf (51.71 Kb)
 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XXVII/154/2005.pdf (51.97 Kb)
 4. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XXXI/164/2005.pdf (31.47 Kb)
 5. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XXXV/179/2005.pdf (37.84 Kb)
 6. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XXXVII/197/2006.pdf (60.25 Kb) 
 7.  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XLII/218/2006.pdf

 8.  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XLV/234/2006.pdf

 9.  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XLVI/241/2006.pdf

 10.  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XLVI/243/2006.pdf

 11.  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XLVI/246/2006.pdf

 12.  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr IV/22/2007.pdf

 13.  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr IV/23/2007.pdf

 14.  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XIX/99/2008.pdf

 15.  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Zarządzenia Nr 0151/84/2008.pdf

 16.  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały XVIII/94/2008

 17.  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały XVIII/96/2008

 18.  Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 marca 2009 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bojszowy przyjętego uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r.

 19.  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Bojszowy w sprawie warunków funkcjonowania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy.

 20. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody NR NP/II/0911/246/11 do Uchwały Nr VI/23/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy.
 21. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody NR NPII.4131.1.246.2012 do Uchwały Nr XV/79/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w 2012 roku
 22. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody NR NPII.4131.1.438.2014 do Uchwały Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 października 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Bojszowy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 
 23. Decyzja o umorzeniu postępowania nadzorczego nr NPII.4131.1.317.2015 do uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”
 24. Decyzja o umorzeniu postępowania nadzorczego nr NPII.4131.1.551.2015 do uchwały Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy
 25. Decyzja o umorzeniu postępowania nadzorczego nr NPII.4131.1.525.2015 do uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 
 
 


Interaktywna Polska