http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Opinii RIO 2006-2010
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
OPINIE RIO 
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
 
data publikacji:  28-02-2011 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2017 | 15:20
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 07.02.2017
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 19.12.2016
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały budżetowej na 2017r. 19.12.2016
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r. wraz z informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 15.09.2016
więcej »»»
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań na 2016 13.02.2016
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 22.12.2015
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 15.09.2015
więcej »»»
Opinia RIO o Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 15.09.2015
więcej »»»
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań na 2015 15.09.2015
więcej »»»
Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej RG Bojszowy w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi gminy Bojszowy za rok 2014 27.07.2015
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 22.05.2015
więcej »»»
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 16.02.2015
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2013r. 02.10.2014
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r. 11.09.2014
więcej »»»
Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej RG Bojszowy w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi gminy Bojszowy za rok 2013 03.07.2014
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. 15.11.2013
więcej »»»
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 15.11.2013
więcej »»»
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej RG Bojszowy w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi gminy Bojszowy za rok 2012 14.06.2013
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. 14.06.2013
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012rok 14.06.2013
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska