http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
do 30.000 Euro 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  02-05-2016 | 13:08
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2017 | 16:39

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach 31.03.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 15.03.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Przeprowadzenie teatrzyków objazdowych na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” – Drugie ogłoszenie 22.02.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Przeprowadzenie teatrzyków objazdowych na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” 06.02.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Przeprowadzenie dwóch szkoleń/warsztatów specjalistycznych dla nauczycieli pracujących z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy” 06.02.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach realizacji projektu pn: "e-Bojszowy – spr@wny urząd” dofinansowywany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 21.12.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa rozliczania projektu pn. "e-Bojszowy – spr@wny urząd" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 21.12.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem w ilości ok. 400 t na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy w sezonie zimowym 2016/2017 03.11.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska