http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
MELDUNKI / DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, WYCHOWANIE
ZGROMADZENIA PUBLICZNE (OD 14.10.2015R)
OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/DROGOWA
PODATKI I OPŁATY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE; PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA; ROLNICTWO; NUMERACJA BUDYNKÓW; DECYZJE LOKALIZACYJNE; DECYZJE ŚRODOWISKOWE
USC / URODZENIA, ŚLUBY, ZGONY, ZMIANA NAZWISKA
POMOC SPOŁECZNA; SOCJALNA, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI, STYPENDIA
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
POMOC SPOŁECZNA; SOCJALNA, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI, STYPENDIA 
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
 
data publikacji:  21-02-2016 | 23:44
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2016 | 23:52
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

Zakres spraw

ZASIŁKI, ŚWIADCZENIA, POMOC SPOŁECZNA, KARTA DUŻEJ RODZINNY, STYPENDIA

 

Jednostka prowadząca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka:

Anna Młocek

Tel. 48 /32/ 32-89-305

Adres:

43-220 Świerczyniec,

ul. Sierpowa 38

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30-17.00

Wtorek-Czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-14.00

Procedury :

www.gops.bojszowy.pl/bip

 
 


Interaktywna Polska