http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
MELDUNKI / DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, WYCHOWANIE
ZGROMADZENIA PUBLICZNE (OD 14.10.2015R)
OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/DROGOWA
PODATKI I OPŁATY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE; PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA; ROLNICTWO; NUMERACJA BUDYNKÓW; DECYZJE LOKALIZACYJNE; DECYZJE ŚRODOWISKOWE
USC / URODZENIA, ŚLUBY, ZGONY, ZMIANA NAZWISKA
POMOC SPOŁECZNA; SOCJALNA, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI, STYPENDIA
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE; PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA; ROLNICTWO; NUMERACJA BUDYNKÓW; DECYZJE LOKALIZACYJNE; DECYZJE ŚRODOWISKOWE 
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
 
data publikacji:  11-02-2016 | 23:50
data ostatniej modyfikacji:  25-11-2016 | 13:28
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

Zakres spraw:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE , PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA, ROLNICTWO, NUMERACJA BUDYNKÓW

Referat prowadzący:

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa

Pracownik merytoryczny:

Ewa Broncel /Podziały, odszkodowania, rolnictwo, rozgraniczenia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 107,

Anna Radczuk  /Decyzje środowiskowe, podziały,
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 109

Kierownik Referatu:

Adam Węgrzynek /Wypisy, wyrysy, WZ, numeracja nieruchomości, decyzje środowiskowe, celu publ.;
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 116

 

 

RAN 1

Wydanie zaświad­czenia z planu zagospodarowania przestrzennego

RAN 2

Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości

RAN 3

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

RAN 4

Dokonanie podziału nieruchomości

RAN 5

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

RAN 6

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

RAN 7

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RAN 8

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

RAN 9

Poświadczanie oświadczeń dotyczących: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,  Posiadania kwalifikacji rolniczych

RAN 10

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RAN 11

Zmiana w zapisie / sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

RAN 12

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

RAN 13

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno- rentowej Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych

RAN 14

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

 
 


Interaktywna Polska