http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
MELDUNKI / DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, WYCHOWANIE
ZGROMADZENIA PUBLICZNE (OD 14.10.2015R)
OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/DROGOWA
PODATKI I OPŁATY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE; PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA; ROLNICTWO; NUMERACJA BUDYNKÓW; DECYZJE LOKALIZACYJNE; DECYZJE ŚRODOWISKOWE
USC / URODZENIA, ŚLUBY, ZGONY, ZMIANA NAZWISKA
POMOC SPOŁECZNA; SOCJALNA, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI, STYPENDIA
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
PODATKI I OPŁATY 
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
 
data publikacji:  04-01-2016 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2017 | 19:19
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Klaudia Machulec

 

 

Zakres spraw:

PODATKI, OPŁATY

Referat prowadzący:

Referat Finansowy i Podatków 

Pracownik merytoryczny:

Honorata Goc /FN1,3,4,6-9,11/
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 181

Jadwiga Broncel  /FN2/
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 119

Teresa Kłyk /FN10/
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 182

Damian Skrabaka  /FN5/
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 131

Kierownik Referatu/ Skarbnik Gminy:

Elżbieta Kubeczko
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 104

 

FN 1

Stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w tym : Umorzeń, odroczeń terminów płatności i rozłożeń na raty zapłaty należności podatkowej oraz zaległości podatkowych

FN 2

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

FN 3

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny  od osób   prawnych  - zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego – nowy podatnik

FN 4

Podatek od nieruchomości, podatek rolny , podatek leśny  od osób fizycznych  i  prawnych  oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Korekta wysokości podatku

FN 5

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

FN 6

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników  podatku od nieruchomości ,  rolnego  i leśnego

FN 7

Podatek  leśny -  informacje i deklaracje podatkowe

FN 8

Podatek  od nieruchomości  -  informacje i deklaracje podatkowe

FN 9

Podatek  rolny -  informacje i deklaracje podatkowe

FN 10

Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych  zobowiązań podatkowych

FN 11

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzające stan zaległości

 Aktualizacja procedur: styczeń 2017.

 

 
 


Interaktywna Polska