http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Najczęściej zadawane pytania w trybie udip
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Najczęściej zadawane pytania w trybie udip 
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
data publikacji:  10-11-2015 | 11:37
data ostatniej modyfikacji:  16-02-2017 | 14:30
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

OBSZARY TEMETYCZNE:

 


Gospodarka odpadami  

 

L.p.

Dokument

Przetarg, którego dotyczy

Plik do pobrania *zip

1.      

Umowa ze spółka MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. będąca wynikiem udzielenia zamówienia w dn. 19.08.2015r .  + oferta

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy

 

Pobierz

2.      

Umowa ze spółka MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. będąca wynikiem udzielenia zamówienia w dn. 29.06.2015r + oferta

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy

 

Pobierz

 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 

  1. Tabela - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Bojszowy w latach 2012-2017.pdf
  • umowy,
  • ilość wyłapywanych zwierząt,
  • programy opieki nad zwierzętami w gminie Bojszowy w poszczególnych latach
  • koszty

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska