http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)
INSTYTUCJE KULTURY (BIBLIOTEKA)
GZOZ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
GZOZ 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
data publikacji:  02-09-2015 | 11:30
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

 


GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BOJSZOWACH

Adres:

43-220 Bojszowy, ul. św. Jana 41

Dyrektor:

Urszula Tatoj

Telefon rejestracja:

32 21-89-155

Telefon biuro:

32 326-46-46

Fax:

32 21-89-155

e-mail:

gzozbojszowy@poczta.onet.pl

strona internetowa:

www.gzozbojszowy.pl

Informacja o działalności:

Informacja.pdf 

Organ powołujący:

Rada Gminy Bojszowy

Akt przekształcenia w samodzielny zakład opieki zdrowotnej GZOZ:

Uchwala Nr XLV/185/1998 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 maja 1998r. w sprawie przekształcenie GZOZ

Obowiązujący STATUT GZOZ BOJSZOWY:

Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27.06.2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach i przyjęcia jego jednolitego tekstu

Zmiany do statutu:

1.     Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.09.2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012

2.     Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. (z późn. zm.)

3.     Uchwała Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

4.     Uchwała Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

 

Dokumenty archiwalne
dot. GZOZ (powołanie, przekształcenie, statuty)
:

Pobierz dokumenty archiwalne.zip

Dokumenty finansowe:

 Pobierz dokumenty finasnowe.zip

Dokumenty organizacyjne GZOZ:

 Pobierz dokumenty organizacyjne.zip

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska