http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  08-12-2016 | 12:39
data ostatniej modyfikacji:  08-12-2016 | 12:40
data wytworzenia dokumentu:  30-11-2016
autor dokumentu: Prezydenta Miasta Jaworzno
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
INFORMACJA Prezydenta Miasta Jaworzno OŚ-ŚR.6341.37.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 08.12.2016

INFORMACJA Prezydenta Miasta Jaworzno OŚ-ŚR.6341.37.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. na zmianę przebiegu odcinka rowu przydrożnego na długości 53 mb, w tym jego zarurowanie na długości 30.5 mb oraz na wykonanie dwóch wylotów do rowu na dz. nr 1006/38 i nr 1220/39 obręb Świerczyniec (nr 0005), wzdłuż drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach, w ramach inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach”.

 

INFORMACJA OŚ-ŚR.6341.37.2016.pdf (rozm. 70 KB)

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska