http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  21-02-2014 | 13:54
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2014 | 13:56
data wytworzenia dokumentu:  21-02-2014
autor dokumentu: Krystyna Wojtuń
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA O ROZPOCZNĘCIU SIĘ PROCEDURAY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 21.02.2014

 

OGŁOSZENIE
DYREKCJA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BOJSZOWACH INFORMUJE, ŻE W OKRESIE
Od 3.03.2014r. do 31.03.2014r.
ROZPOCZNIE SIĘ PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DZIECI DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
 
Wnioski - Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola i wzory oświadczeń można pobrać i zwrócić do
§       Gminne Przedszkole w Bojszowach ul Gaikowa 64 w godzinach 7:00 – 15:30
§       Oddział Przedszkolny w Świerczyńcu ul Sierpowa 38 w godzinach 7:00 – 15:30
§       Oddział Przedszkolny w Międzyrzeczu ul Żubrów 13 w godzinach 8:00 – 13:00
§       Oddział Przedszkolny w Jedlinie ul. Świętojańska 1 w godzinach: 8:00 – 13:00
Terminy postępowania rekrutacyjnego:
 

LP.
                    Rodzaj czynności
Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów
1.
Składanie wniosku wraz z dokumentami
Od 03.03.2014r. do 31.03.2014r.
2.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Do 20.04.2014r do godziny 15.00
3.
Uzupełnienie wniosku w zakresie kryterium dochodowego
Od 23.04.2014r. do 30.04.2014r. do godz. 15.00
4.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po uwzględnieniu kryterium dochodowego
14.05.2014r do godz. 15.00

 
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone zgodnie z ustalonymi terminami w poszczególnych oddziałach, w miejscu ogólnie dostępnym (gazetki dla rodziców).
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o Zarządzenia Dyrektora Gminnego Przedszkola w Bojszowach, które umieszczone jest na tablicy ogłoszeń GP w Bojszowach z uwzględnieniem wszystkich oddziałów przedszkolnych oraz przez umieszczenie w BIP na stronie www.bojszowy.pl i na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole – bojszowy.pl
 
UWAGA
 
 
Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci 5 -6 letnich zamieszkałych na terenie gminy Bojszowy, dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne,
 
Regulamin rekrutacji dostępny do wglądu w każdym oddziale w „kąciku dla rodziców” i na stronie internetowej: przedszkole-bojszowy.pl
 
 
 
 
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne , dzieci 5 i 6 letnich zamieszkałych na terenie gminy Bojszowy
w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 w danym oddziale przedszkolnym
( najpóźniej do 24 lutego 2014r.)
 
 
 
 
Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Bojszowach
 
Krystyna Wojtuń
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska