http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  14-12-2012 | 12:06
data ostatniej modyfikacji:  17-12-2012 | 11:22
data wytworzenia dokumentu:  12-12-2012
autor dokumentu: Wiesława Król
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych na 2013 rok 14.12.2012

 

 
 
Bojszowy, dnia 12.12.2012r.
 
 
 

 

Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych
 
 
Na podstawie Uchwały Nr XIV/72/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 marca 2012 r. oraz Zarządzenia nr 0050/13/2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 2 maja 2012 r. Komisja ds. przyznawania stypendium sportowego przyznała stypendia sportowe na okres od stycznia do grudnia 2013 roku następującym osobom:
 
  1. Mołdrzyk Maciej
  2. Tomala Dawid
  3. Mietlińska Agata
  4. Wyleżuch Maria
  5. Czarnynoga Martyna
  6. Biolik Rafał
  7. Kostka Łukasz
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska