http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  08-06-2011 | 12:57
data ostatniej modyfikacji:  08-06-2011 | 12:58
data wytworzenia dokumentu:  08-06-2011
autor dokumentu: Ewa Ziobro
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Informacja w sprawie zwalczania chwastów na gruntach 08.06.2011

 

Bojszowy, dnia 08.06.2011r.
 
 
 
INFORMACJA
 
 
Wójta Gminy Bojszowy
w sprawie zwalczania chwastów na gruntach.
 
 
 
Zgodnie z art.15 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz. U. z 2004 Nr 121 poz. 1266/ właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolnicze jest zobowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w związku z czym
 
apeluję
 
 
do właścicieli w/w gruntów o usunięcie chwastów w terminie 14 dni od daty opublikowania informacji.
 
Chwasty rosnące na gruntach po przekwitnięciu rozsiewają się na inne działki, powodując ich zachwaszczenie, a przez to wzrost kosztów pielęgnacji upraw, obniżkę plonów i degradację gruntów.
 
 
W przypadku nie wykonania zaleceń w wyżej określonym terminie wydana zostanie decyzja nakazująca wykonanie odpowiednich zabiegów. Jeżeli decyzja nie zostanie wykonana, Urząd Gminy zleci wykonanie zastępcze tych zabiegów i obciąży właściciela gruntów.
 
 
 
 
  
 
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska