http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
2004 rok
2005 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
Komórka ds kontroli UG
Komisja Rewizyjna
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Komórka ds kontroli UG 
2009 rok
 
data publikacji:  09-07-2009 | 15:06
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42

 

KONTROLE W 2009R.

 

Lp.

 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

 

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

 

Termin

przeprowadzenia

kontroli

 

Badany okres

 

Zakres kontroli

 

Dokumentacja

 

Data publikacji.

1.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach

Ul. Gościnna 6

43-220 Bojszowy

Problemowa

31.03.2009 – 02.04.2009

01.01.2007—31.12.2007r. 01.01.2008—31.12.2008r.

 

Kontroli poddano dokumenty księgowe za okres:

 01.01.2007—31.12.2007r. oraz za okres

01.01.2008—31.12.2008r.

 

Protokół

 

Wystąpienie pokontrolne

 

2009-05-08

2.

 

Gminne Przedszkole w Bojszowach

ul. Gaikowa 64

43-220 Bojszowy

 

 

Problemowa

 

06.05.2009 – 14.05.2009 

 2008r.

Protokół II

 

Wystąpienie pokontrolne

 

 

2009-07-09 

3.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach

ul. Sierpowa 38

43-220 Bojszowy

 

Problemowa

 

 

04.06.2009 – 08.06.2009 

 2008r.

Protokół III

 

Wystąpienie pokontrolne

 

2009-07-09 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska