http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  15-03-2016 | 09:46
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2016 | 15:36
data wytworzenia dokumentu:  26-01-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych gminnych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na 2016r. 15.03.2016

Bojszowy 26.01.2016r.

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych gminnych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 

 

 

Na podstawie Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia okresowych gminnych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Zarządzenia nr 0050/113/2015 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powołania Sportowej Komisji Stypendialnej, Komisja przyznała stypendia sportowe na rok 2016 następującym osobom:

 

 

  1. Biolik Rafał
  2. Malina Michalina

 

Wypłata stypendiów nastąpi w terminie późniejszym, tj. po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przeznaczeniu w budżecie na 2016 rok środków na ten cel.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska