http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  22-12-2014 | 03:08
data ostatniej modyfikacji:  22-12-2014 | 03:08
data wytworzenia dokumentu:  11-12-2014
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych na 2015 r. 22.12.2014


 
 
 
 
Ogłoszenie w sprawie przyznania okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych
 
 
Na podstawie Uchwały Nr XIV/72/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 marca 2012 r. oraz Zarządzenia nr 0050/13/2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 2 maja 2012 r. Komisja ds. przyznawania stypendium sportowego przyznała stypendia sportowe na okres od stycznia do grudnia 2015 roku następującym osobom:
 
  1. Świergolik Aleksandra
  2. Biolik Szymon
  3. Biolik Rafał
  4. Tomala Dawid
  5. Kostka Łukasz
  6. Mołdrzyk Maciej
  7. Stol Wojciech
  8. Krawczyk Kamil
 
 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska