http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  24-10-2013 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2013 | 11:40
data wytworzenia dokumentu:  23-10-2013
autor dokumentu: Wiesława Król
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Stypendium sportowego - termin złożenia wniosku 10.12.2013r. 24.10.2013

W oparciu o Uchwałę nr XIV/72/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych, przypomina się, iż termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2014 upływa 10 grudnia br.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bojszowy.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska