http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
KOMISJE RADY GMINY
 
data publikacji:  06-07-2010 | 08:18
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY

 1. Irena BRZEZIŃSKA
 2. Dariusz GNIZA
 3. Grzegorz GWÓŹDŹ – Przewodniczący Komisji
 4. Andrzej KNOPEK
 5.  Henryk KOSTYRA
 6.  Robert SEWERYN
 7. Grzegorz SZTOLER
 8. Krzysztof ŚCIERSKI
 9. Grzegorz TOMALA
 10. Antoni WILCZEK
 11. Adam WYBRANIEC

 

 

 

 

KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

 1. Stefan BRATEK
 2.  Grzegorz GWÓŹDŹ 
 3.  Henryk KOSTYRA – Przewodniczący Komisji
 4. Piotr WRÓBEL

 

 

 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, HANDLU I USŁUG

 

 1. Stefan BRATEK – Przewodniczący Komisji
 2. Rajmund GONDZIK
 3. Andrzej KNOPEK
 4. Henryk KOSTYRA
 5. Krzysztof ŚCIERSKI
 6. Adam WYBRANIEC

 

 

 

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

 1. Stefan BRATEK
 2. Irena BRZEZIŃSKA
 3. Dariusz GNIZA
 4. Rajmund GONDZIK
 5. Andrzej KNOPEK
 6. Robert SEWERYN
 7. Grzegorz SZTOLER
 8.  Krzysztof ŚCIERSKI
 9. Grzegorz TOMALA
 10. Antoni WILCZEK
 11.  Piotr WRÓBEL – Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINY

 

 1. Stefan BRATEK
 2. Grzegorz GWÓŹDŹ – Przewodniczący Komisji
 3. Henryk KOSTYRA
 4. Marek KUMOR
 5. Piotr WRÓBEL

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. Dariusz GNIZA
 2. Grzegorz SZTOLER
 3. Piotr WRÓBEL
 4. Grzegorz TOMALA
 5. Stefan BRATEK

 

 

 
 


Interaktywna Polska