http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-03-2011 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XXXII/165/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 03.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 03.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/163/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Gminy Bojszowy na rok 2010 03.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/162/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na 2009r 17.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/161/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na 2009r 26.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/160/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2010. 26.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/159/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2010 roku 26.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/158/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”. 26.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/157/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r. 26.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/156/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2009r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 900 000,- zł. 03.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/155/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/149/97 Rady Gminy w Bojszowach z dnia 8 października 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bojszowy do spółki z ograniczona odpowiedzialnością, 03.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/154/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2009r. w sprawie poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce 03.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVIII/153/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 wrzesień 2009r. sprawie: zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej 08.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVIII/152/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 wrzesień 2009r. sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 08.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVIII/151/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 wrzesień 2009r. sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Bojszowy, na lata 2010-2012 08.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2009r. sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 - 32 położonych w rejonach ulic: Złoty Łan, Skośna, Si 08.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/149/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 września 2009r. sprawie: zmian w budżecie na 2009r. 14.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 września 2009r. sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Bojszowy do złożenia oświadczenia woli w zakresie umowy pod nazwą „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ mostem do przyszłości”, zgodnej z ... 14.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/147/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 września 2009r. w sprawie: powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. ”Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach”. 14.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/146/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 czerwca 2009r. sprawie: zmian w budżecie na 2009r. 26.06.2009
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska