http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-03-2011 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XXXV/185/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Bojszowy do stanu faktycznego 12.07.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/184 /2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Lipowej do kategorii dróg gminnych 12.07.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/183 /2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Lipowa 12.07.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/182/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. STATUT GMINY BOJSZOWY 12.07.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010r 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Bojszowy do zatwierdzenia i realizacji projektu pn. „Otwarte przedszkole – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Bojszowy” 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przekraczającej wartość 100 tysięcy EURO. 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach oraz nieodpłatnego nabycia od Gminy Tychy akcji w kapitale zakładowym. 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia dopłat do taryfy na odprowadzanie ścieków. 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na odprowadzanie ścieków. 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/174/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/ 173 /2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2009r. 04.05.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010r 19.03.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 19.03.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 3 lat 19.03.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 19.03.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 19.03.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/167/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na 2009r 03.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/166/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok 03.01.2010
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska