http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-03-2011 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XXXVIII/205/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 2010r 03.11.2010
więcej »»»
Uchwała nr XXXVIII/204/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 6 327 255zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 03.11.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 03.11.2010
więcej »»»
Uchwala Nr XXXVIII/202/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 03.11.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/201/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011. 03.11.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/200/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2011. 03.11.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/199/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2011 roku. 03.11.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/198/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bojszowy 03.11.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/197/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”. 03.11.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/196/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 03.10.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/195/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010r 03.10.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/194/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności przypadających gminie Bojszowy oraz jej jednostkom organizacyjnym... 03.10.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/193/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z określeniem rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących tym procedurom 03.10.2010
więcej »»»
Uchwała nr XXXVII/192/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach 03.10.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi organizacjami 03.10.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy 03.10.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/189/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010r 31.08.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jedlina 31.08.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/187/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego 12.07.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r 12.07.2010
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska