http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  03-10-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-12-2013 | 11:29
data wytworzenia dokumentu:  29-09-2010
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Uchwała Nr XXXVII/194/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności przypadających gminie Bojszowy oraz jej jednostkom organizacyjnym... 03.10.2010

Uchwała  Nr XXXVII/194/2010 Rady Gminy Bojszowy  

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVII/194/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności przypadających gminie Bojszowy oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym.

Data podpisania:

2010-09-29

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

-

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

Uchwała nr XLV/234/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gmin z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania upoważnionych do tego organów.

 

 

Opinia RIO/

Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Pliki do pobrania:

Uchwała

 

 

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

orzel.jpg (1.57 Kb) 

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.3875

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska