http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Zarządzenia OR 0152 /Kierownika Urzędu/
Zarządzenia OR 0151/Wójta Gminy/
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Stawki w latach 2010-2014
Stawki w latach 2006-2010
Stawki w latach 2014-2018
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Zarządzenia OR 0152 /Kierownika Urzędu/ 
Kadencja 2006-2010
 
data publikacji:  07-12-2010 | 20:49
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2015 | 11:44
Zarządzenie Nr 0152/117/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 17.11.2010r. w sprawie: powołania zespołów inwentaryzacyjnych spisu z natury oraz zespołów do weryfikacji aktywów i pasywów do przeprowadzenia inwentaryzacji. 07.12.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/116/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 17.11.2010r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. 07.12.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/115/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 17.11.2010 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2010 r. 07.12.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/114/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 17.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 29.11.2010
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/113/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. 10.11.2010
więcej »»»
Zarządzenie nr 0152/112/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 28.10.2010r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Bojszowy oraz jednostki organizacyjnej - Urzędu Gminy 13.12.2013
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/111/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 28.10.2010r w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 19.11.2010
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/110/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie: powołania Komisji w sprawie odbioru zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 roku poczynając od maja. 31.10.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/109/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 27.09.2010r. w sprawie: zasad i warunków dofinansowania dokształcania pracowników 04.10.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/108/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 28.07.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 28.07.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/107/2010r. Wójta Gminy Bojszowy z dnia 22.07.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 28.07.2010
więcej »»»
ZARZĄDZENIE Nr 0152/106/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Bojszowy 01.07.2010
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/105/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 11.06.2010r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o pomoc w sprawie zakupu podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 14.06.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/104/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 11.06.2010r. w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania szkód po powodzi w obiektach komunalnych kubaturowych i w sieci kanalizacyjnej. 14.06.2010
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/103/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.06.2010r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy 14.06.2010
więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 0152/102/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.06.2010r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy 14.06.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/101/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.05.2010r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. 14.05.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/100/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 07.05.2010r. w sprawie: harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2010r. 14.05.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/99/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15.04.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15.04.2010
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0152/98/2010 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojszowy z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji wewnętrznej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy Bojszowy 15.04.2010
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska