http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie NDS
Wykaz dotacj udzielonych/otrzymanych
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie NDS 
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
 
data publikacji:  26-10-2010 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2016 | 13:56
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie za 2016r. 22.08.2016
więcej »»»
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie za 2015r. 28.05.2015
więcej »»»
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie za 2014r. 29.08.2014
więcej »»»
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie za 2013r. 07.11.2013
więcej »»»
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie za 2012r. 24.05.2012
więcej »»»
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie za 2011r. 04.05.2011
więcej »»»
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie za 2010r 10.05.2010
więcej »»»
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2009r. 07.06.2010
więcej »»»
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie za 2008r. 30.04.2008
więcej »»»
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie za 2007r. 09.05.2007
więcej »»»
Sprawozdanie za 2006r. o nadwyżce/deficycie 05.05.2006
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska