http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie NDS
Wykaz dotacj udzielonych/otrzymanych
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Informacja z wykonania budżetu 
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
 
data publikacji:  22-10-2010 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
Sprawozdanie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu za 2015 rok 21.07.2016
więcej »»»
Sprawozdanie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 24 lipca 2015 r. z wykonania budżetu za 2014 rok 23.06.2016
więcej »»»
INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK 09.04.2014
więcej »»»
INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK 21.06.2013
więcej »»»
Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok 22.08.2011
więcej »»»
Informacja z wykonania budżetu za 2010 rok 13.04.2011
więcej »»»
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok 30.03.2010
więcej »»»
Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok 24.04.2009
więcej »»»
Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok 23.05.2008
więcej »»»
Informacja z wykonania budżetu za 2006r. 09.05.2007
więcej »»»
Informacja z wykonania budżetu za 2005r. 05.05.2006
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska