http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie NDS
Wykaz dotacj udzielonych/otrzymanych
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Informacja z wykonania budżetu 
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
 
data publikacji:  23-06-2016 | 11:35
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2016 | 11:35
data wytworzenia dokumentu:  20-07-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Sprawozdanie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 24 lipca 2015 r. z wykonania budżetu za 2014 rok 23.06.2016

Nazwa dokumentu:

Sprawozdanie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 24 lipca 2015 r. z wykonania budżetu za 2014 rok

Termin ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego :

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.4120
Ogłoszony: 28.07.2015

Plik pdf do pobrania:

Sprawozdanie za 2014r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska