http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania o nadwyżce/deficycie NDS
Wykaz dotacj udzielonych/otrzymanych
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu UE
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Informacja z wykonania budżetu 
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
 
data publikacji:  30-03-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  30-03-2010 | 00:00
autor dokumentu: Elżbieta Kubeczko
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok 30.03.2010

 

Data publikacji

 

Plik do pobrania

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r. /dochody i wydatki/

 

30.03.2010r.

pdf.bmp (6.66 Kb)

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  (Gminna Biblioteka Publiczna, GZOZ Bojszowy) za 2009r.

 

 

30.03.2010r.

 

pdf.bmp (6.66 Kb)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

Numer dziennika urzędowego

226

Pozycja

3259

Data ogłoszenia

18.10.2010r.

Jednolity identyfikator aktu

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2010/226/3259/

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska