http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
POMOC PUBLICZNA 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  13-05-2011 | 09:50
data ostatniej modyfikacji:  13-05-2011 | 09:50
data wytworzenia dokumentu:  12-05-2011
autor dokumentu: Regina Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r. 13.05.2011

 

Wójt Gminy Bojszowy podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art.. 37g ustawy o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r nr 157, poz. 1240 z póź. Zm.) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r.
 
 
1.      Pośpiech Jan
2.      Żołna Teresa
3.      Urbańczyk Andrzej
4.      Broncel Zbigniew
5.      Liszka Stanisław
6.      Honc Jan
7.      Sklorz Dominik
8.      Mych Maria
9.      Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
10.   Sitko Józef
11.   Czardybon Grzegorz
12.   Madeja Jan
13.   Wawrzyczek Bernard
14.   Urbańczyk Andrzej
15.   Kamel Alojzy
16.   Blacha Jan
17.   Biolik Bernadeta
18.   Bojdys Stanisław
19.   Deda Henryk
20.   Mateja Bernard
21.   Mamok Augustyn
22.   Sojka Tomasz
23.   Bednorz Augustyn
24.   Janos Krzysztof
25.   Fijoł Genowefa
26.   Kubeczko Bernard
27.   Grabowski Antoni
28.   Gołąb Janusz
29.   Stachoń Józef
30.   Stachoń Jan
31.   Drosd Bolesław
32.   Tomala Irena
33.   Żołna Małgorzata
34.   Odrobińska Antonina
35.   Madej Andrzej
36.   Deda Ireneusz
37.   Blacha Franciszek
38.   Kędzior Kazimierz
39.   Orocz Henryk
40.   Goj Alicja
41.   Odrobiński Marek
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska