http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
POMOC PUBLICZNA 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  23-05-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  23-05-2008 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  21-05-2008
autor dokumentu: Regina Czarnynoga
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 23.05.2008

Wójt Gminy Bojszowy podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14e ustawy o finansach publicznych    (Dz. U. z  2005 nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), wykaz osób  prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w  2007 roku. 

 

 

     Nazwa podatnika

               Kwota

   Rodzaj  ulgi

Przyczyny umorzenia

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

128.453,00

odroczenie terminu płatności  podatku

utrata  płynności finansowej

Urząd Gminy -OSP

3.108,64

zwolnienie

uchwała

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

1.554,00

umorzenie

utrata  płynności finansowej

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska