http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
POMOC PUBLICZNA 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  10-05-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  10-05-2007 | 00:00
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2006r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 10.05.2007

 

Wójt Gminy Bojszowy podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14e ustawy o finansach publicznych    (Dz. U. z  2005 nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), wykaz osób  prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w  2006 roku. 

 

 

Nazwa podatnika

Kwota

Rodzaj  ulgi

Przyczyny umorzenia

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

111.730,00

odroczenie terminu płatności  podatku

utrata  płynności finansowej

Urząd Gminy -OSP

3.108,64

zwolnienie

uchwała

Piekorz Czesław

1.426,00

umorzenie

trudna sytuacja

Piekorz Czesław

418,00

odroczenie

trudna sytuacja

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

1.319,00

umorzenie

utrata  płynności finansowej

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska