http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
POMOC PUBLICZNA 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  31-05-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  31-05-2006 | 00:00
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2005r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków 31.05.2006

  Wójt Gminy Bojszowy podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14e ustawy o finansach publicznych    (Dz. U. z  2005 nr 249 poz. 2104), wykaz osób  prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty  w 2005r. 

 

 

     Nazwa podatnika

               Kwota

   Rodzaj  ulgi

Czarnynoga  Stanisław

                                      163,60

umorzenie

Tomala Wiktor i Patkowska Eleonora

                                      291,60

umorzenie

Buła Marian

                                      185,80

umorzenie

Biolik Bogusław

                                      107,70

umorzenie

Machura Jan

                                        93,50

umorzenie

Noras Renata

                                      107,00

umorzenie

Czardybon  Lucjan

                                        20,70

umorzenie

Komraus Augustyn

                                        13,00

umorzenie

Pawełko Eugeniusz

                                        29,10

umorzenie

Skrabarczyk Zofia

                                         21,50

umorzenie

Stalmach Anetta

                                         14,50

umorzenie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

                                128.662,00

umorzenie

Urząd Gminy -OSP

                                    3.108,64

zwolnienie - uchwała

Janos Krzysztof

                                       133,11

ulga inwestycyjna

Goj Alicja

                                       198,35

ulga inwestycyjna

 

 

 

  Wójt Gminy Bojszowy podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14f ustawy o finansach publicznych    (Dz. U. z  2005  nr 249 poz. 2104), wykaz osób  prawnych i fizycznych, którym  udzielono pomocy publicznej w 2005r.

 

         Nazwa przedsiębiorcy

                  Kwota

         Rodzaj ulgi

Kompania Węglowa S.A.

               263.515,60

          umorzenie

Kompania Węglowa S.A.

             1.080.019,56

           rozłożenie na raty

   

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska