http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
POMOC PUBLICZNA 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  22-11-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2005 | 00:00
Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom w 2005r. 22.11.2005

POMOC PUBLICZNA

udzielona przedsiębiorcom w 2005r.

 

l.p.

Nazwa przedsiębiorcy

kwota

wyjaśnienie

1.

 

Kompanii Węglowej S.A

w Katowicach

ul. Powstańców 30

 

kwoty w wyjaśnieniu

na podstawie art. 67b §1 pkt 3 lit. i Ordynacji podatkowej ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) decyzją  Nr FN  3110b-3/P/2005 z dnia 15.09.2005r.  w której Wójt Gminy postanowił:

  1. rozłożyć na 15 rat zapłatę zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości  za       część m-ca 12/97, cz. m-ca 04/2002, m-c 01-03/2003 w ogólnej kwocie 163.119,40 zł
  2. rozłożyć na 15 rat zapłatę zaległości podatkowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej za okres II i IV kwartał 2002r. i I kwartał 2003r. w ogólnej kwocie 916.900,16 zł
  3. umorzyć odsetki od zapłaconej nieterminowo opłaty eksploata-cyjnej za II i IV kwartał 2002r. oraz I kwartał 2003r. w kwocie 171.361,00 zł  
  4. umorzyć odsetki od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za cz. m-ca 12/97, cz. m-ca 04/2002, m-c 01-03/2003 w kwocie  92.154,60 zł.

 

 

 

Sporządziła: R. Czarnynoga

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska