http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
2006-2009 rok
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2006-2009 rok 
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
 
data publikacji:  10-06-2010 | 10:15
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18

DŁUG PUBLICZNY

 

Data publikacji

 

Plik do pobrania

 

Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za 2006r.

10.05.2007r.  

 pdf.bmp (6.66 Kb)

 Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za 2007r.

21.05.2008r. 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

 Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za 2008r.

16.04.2009r.

 pdf.bmp (6.66 Kb)

 Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za 2009 r.

07.06.2010r. 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

Informacja o  kwocie zobowiązań za rok 2009

10.06.2010r.

pdf.bmp (6.66 Kb)

 

 

 
 


Interaktywna Polska