http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  07-07-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  07-07-2003 | 00:00
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.05.2003r. 07.07.2003

 


Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.05.2003r.

 


 Na dzień 31 maja br. wartość mienia komunalnego

przedstawia się następująco: 

 

 

1.       Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

gr/podgr

 

 

Powierzchnia
 w ha

 

wartość szacunkowa

0/01

-

Użytki rolne

48 03 66

348.646,00

0/03

-

Zabudowane i zurbanizowane

27 37 74

3.611.002,00

0/04

-

Pod urządzeniami komunikacji

28 69 42

536.926,00

0/06

-

Grunty pod wodami

41 08 63

246.517,80

0/09

-

Tereny różne

10 30 95

458.835,00

Razem

 

 

   1 55 50 40

5.201.926,80

 

2. Środki trwałe - nieruchomości

Gr/podgr/rodz

 

Nazwa

Ilość obiektów

 

       Wartość

1/10/109

-

wiaty przystankowe

2

11.999,35

1/10/105

-

budynek Urzędu Gminy

1

530.658,49

1/11/110

-

agronomówki + domy nauczyciela

5

300.161,05

1/10/107

-

budynki sportowe + szkoły + przedszkola

6

786.855,19

1/10/109

-

budynki OSP

4

412401,68

1/10/109

-

budynki oczyszczalni ścieków

2

29.390,00

2/21/210

-

wodociąg – sieć przesyłowa

1

216.814,60

2/21/211

-

wodociąg – sieć rozdzielcza

2

1.043.045,29

2/21/211

-

kanalizacja deszczowa i sanitarna

8

3.758.205,24

2/22/220

-

droga do oczyszczalni

1

35.853,66

2/22/220

-

parkingi + place

7

153.588,63

2/21/211

-

studnia głębinowa

1

66.843,16

2/21/211

-

zbiornik ścieków

2

522.490,44

2/29/291

-

Ogrodzenie

4

40.113,76

2/21/211

-

oczyszczalnie przyzagrodowe

47

329.628,87

2/22/220

-

Chodniki

4

587.091,13

Razem

97

    8.825.140,54

 

 

3.       Środki trwałe – mienie ruchome

 

 

 

         Wartość

gr.

3

kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)


82.491,39

gr.

4

maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza)


90.703,48

gr.

5

Maszyny i urządzenia specjalne branżowe (pralnie, kuchnie, wanny)

 

23.951,91

gr.

6

Urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, telewizor, video, radiotelefony)

34.975,76

gr.

7

Środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)

385.162,40

gr.

8

Narzędzia, przyrządy (aparaty telefoniczne, ksero, aparat EKG, zegar zewnętrzny)

48.847,46

Razem majątek ruchomy

666.132,40

 

4. Środki trwałe w użytkowaniu                                                 445.140,01                    

 

5. Wartości niematerialne i prawne                                            6.745,53                         

 


Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                              15.145.085,28

 


 

W 2003r. gmina nie nabywała papierów wartościowych. Wg stanu na 31.05.2003 gmina posiada udziały w następujących spółkach:

 

 

- Centrum Przedsiębiorczości Miedźna-Wola o wartości  - 2.000,00

- Spółka MASTER Tychy - 2.000,00

- Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie -1.000,00

- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne   - .037.000,00

- Gminne Wodociągi - 500,00

Razem wartość udziałów - 1.042.500,00

 

Poza w/w wierzytelnościami gmina posiada wierzytelności w NSW S.A. wynikające z opłaty eksploatacyjnej w kwocie około 10.380.060zł za lata 98-2003 + odsetki.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska