http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
2004 rok
2005 rok
Harmonogram kontroli
Protokoły z kontroli
Zalecenia pokontrolne
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Protokoły z kontroli 
2005 rok
 
data publikacji:  22-02-2006 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
PROTOKÓŁ I/2005 13.01.2005
więcej »»»
PROTOKÓŁ II/2005 20.04.2005
więcej »»»
PROTOKÓŁ IV/2005 01.06.2005
więcej »»»
PROTOKÓŁ V/2005 01.06.2005
więcej »»»
PROTOKÓŁ III/2005 01.06.2005
więcej »»»
PROTOKÓŁ VI/2005 25.07.2005
więcej »»»
PROTOKÓŁ VII/2005 12.10.2005
więcej »»»
P R O T O K Ó Ł VIII/2005 22.02.2006
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska