http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne 2006-2011
RIO
Pozostałe kontrole
Kontrole 2012
Kontrole 2013
Kontrole 2014
Kontrole 2015
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
RIO 
Kontrole zewnętrzne 2006-2011
 
data publikacji:  03-12-2009 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2016 | 09:37
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w gminie Bojszowy 10.03.2005-15.04.2005r. 25.07.2005
więcej »»»
Protokół z kontroli kompeksowej (2005r) 25.07.2005
więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w gminie Bojszowy 20.07.2009- 7.09.2009r. 03.12.2009
więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne RIO z Kontroli kompleksowa gospodarki finansowej gminy Bojszowy za okres 01.01.2009 – 01.02.2014 17.06.2014
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska