http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Przestrzegania Prawa Ładu i Porządku Publicznego
2017-02-16 11:03:28 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświat
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Przestrzegania Prawa Ładu i Porządku Publicznego
2017-02-16 10:49:55 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 3/2016 z Posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego z dn. 13.05.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Przestrzegania Prawa Ładu i Porządku Publicznego
2017-02-16 10:47:50 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 2/2016 z Posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego z dn. 18.04.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Statutowa
2017-02-16 10:36:45 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 7/2016 z Posiedzenia Komisji Statutowej z dn. 24.11.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Statutowa
2017-02-16 10:35:28 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 6/2016 z Posiedzenia Komisji Statutowej z dn. 26.10.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Statutowa
2017-02-16 10:33:13 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 5/2016 z Posiedzenia Komisji Statutowej z dn. 26.09.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z posiedzeń Komisji / Komisja Statutowa
2017-02-16 10:31:37 zmiana zawartości strony
kmachulec
PROTOKÓŁ 4/2016 z Posiedzenia Komisji Statutowej z dn. 31.05.2016r.
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE / RADNI GMINY
2017-02-13 15:58:14 zmiana zawartości strony
kmachulec
»»»
Korekta oświadczeń majątkowych
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-13 09:19:47 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Informacja o opublikowaniu uchwały w Dz.Urz. -Uchwała XXIII/157/2017
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-13 09:18:46 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Informacja o opublikowaniu uchwały w Dz.Urz. -Uchwała XXIII/156/2017
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-13 09:17:59 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Informacja o opublikowaniu uchwały w Dz.Urz. -Uchwała XXIII/152/2017
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-13 09:16:56 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Informacja o opublikowaniu uchwały w Dz.Urz. -Uchwała XXIII/151/2017
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-13 09:16:05 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Informacja o opublikowaniu uchwały w Dz.Urz. -Uchwała XXIII/150/2017
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z Sesji RG / Kadencja 2014-2018
2017-02-08 18:17:28 zmiana zawartości strony
bojszowy
PROTOKÓŁ XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY BOJSZOWY z dn. 29.12.2016r.
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-08 18:13:05 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-08 18:11:49 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
uzupełniono obwieszczenie 1/2017 RGB o link -
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-08 18:10:01 zmiana zawartości strony
bojszowy
»»»
dopisano w punktorach opisu słowu"Uchwała" /Obwieszczenie 1/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach./
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-08 18:07:26 zmiana zawartości strony
bojszowy
Obwieszczenie 1/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach.
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-08 17:52:40 zmiana zawartości strony
bojszowy
Uchwała XXIII/158/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy / Kadencja 2014-2018
2017-02-08 17:51:18 zmiana zawartości strony
bojszowy
Uchwała XXIII/157/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierw
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
 


Interaktywna Polska